Phần mềm quản lý tài sản và thiết bị

Phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS.IMS được thiết kế nhằm tăng hiệu quả khai thác tài sản của tổ chức, doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, bảo vệ đầu tư và tăng khả năng cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp. Ngoài ra phần mềm còn đáp ứng đầy đủ quy trình hoạt động tác nghiệp quản lý tài sản từ lúc Đề xuất – Bàn giao – Sử dụng – Thanh lý.

Quản lý tài sản thiết bị

Quản lý tài sản thiết bị

Với nhiều năm kinh nghiệm làm phần mềm, Công ty CNS đã đưa ra phiên bản phần mềm quản lý tài sản cung cấp đầy đủ các phương tiện quản lý tài sản từ khi mua mới cho đến khi đưa vào sử dụng, điều chuyển, tính khấu hao, sửa chữa bảo dưỡng cũng như kiểm định, kiểm kê, bảo hiểm tài sản cho đến khi tài sản được thanh lý, cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch. Bên cạnh đó phần mềm còn hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các báo cáo cần thiết liên quan đến tình trạng và tình hình sử dụng của tài sản nhanh chóng và chính xác.

Một số chức năng chính của phần mềm quản lý tài sản:

 • Phân cấp quản lý và phân quyền truy cập và cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tính bả mật cao.
 • Cập nhật tài sản, thiết bị ( Chỉnh sửa, thêm mới,….)
 • Điều chuyển tài sản, thiết bị sang Đơn vị khác hặc Bộ phận khác trong cùng Đơn vị.
 • Báo hỏng, báo mất và thanh lý tài sản, thiết bị.
 • Đưa tài sản, thiết bị vào sử dụng.
 • Phân bổ, khấu hao tài sản
 • Quản lý sự cố tài sản
 • Quản lý chi tiết từng tài sản
 • Quản lý bảo dưỡng tài sản
 • Quản lý tài sản theo mã vạch
 • Quản lý các chi phí sửa chữa và chi phí thuê ngoài cho từng thiết bị tại từng công trường

Một số biểu mẫu, báo cáo trong hệ thống

Hồ sơ thiết bị

Hồ sơ thiết bị

 • Hồ sơ tài sản
 • Thẻ tài sản
 • Sổ tài sản
 • Bảng tính khấu hao tài sản
 • Tình hình tăng giảm tài sản
 • Bảng kê chi tiết phân bổ tài sản
 • Bảng báo cáo tình hình phát sinh tài sản
 • Bảng tổng hợp phân bổ tài sản, thiết bị
 • Bảng kê tài sản đã hư hỏng, mất và thanh lý
 • Báo cáo tình hình khấu hao tài sản của các thiết bị
 • Báo cáo chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài cho các thiết bị
 • Báo cáo điều chuyển thiết bị giữa các công trường
 • Báo cáo tổng hợp chi phí của các thiết bị tại từng công trường(bao gồm : khấu hao tài sản, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí thuê ngoài,…)

Nền tảng công nghệ và tính bảo mật

Công nghệ điện toán đám mây

Công nghệ điện toán đám mây

Dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ điện toán đám mây và công nghệ Net theo tiêu chuẩn Microsoft, phần mềm quản lý tài sản CNS hỗ trợ làm việc online với tốc độ xử lý nhanh chóng, chính xác và bảo mật cao.

 • Ngôn ngữ lập trình C#.NET, VB.NET
 • Hệ quản trị CSDL MS SQL Server
 • Báo cáo động, kết xuất ra Excel nhanh chóng
 • Công nghệ mã vạch
 • Công nghệ mã hóa cao cấp
 • Công nghệ WebServices
 • Làm việc online trên mạng Internet, mạng WAN, hoặc mạng LAN

 

Ứng dụng phần mềm quản lý tài sản thiết bị CNS:

Phần mềm phần mềm quản lý tài sản, thiết bị có thể cài đặt cho nhiều Đơn vị với những quy định chặt chẽ về lưu trữ cũng như thao tác trên dữ liệu, đảm bả tính tàn vẹn về dữ liệu và các nguyên tắc hoạt động quản lý dữ liệu giữa các Đơn vị.

Đối với các doanh nghiệp tổ chức liên quan đến sản xuất thì việc theo dõi lịch sử dụng tài sản, lịch bảo dưỡng tài sản là rất quan trọng, hệ thống đã tích hợp với chức năng cảnh báo sửa chữa bảo dưỡng giúp người quản lý tài sản chủ động trong việc bảo dưỡng thiết bị tài sản.

Đối với các doanh nghiệp cần quản lý các tài sản thi công, xây lắp thì phân hệ này còn quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản (máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ) phục vụ cho quá trình hoạt động và thực hiện các dự án của các doanh nghiệp theo quy trình quản lý tài sản thống nhất

Đối với các doanh nghiệp quản lý thiết bị văn phòng thì phân mềm giúp quản lý tài sản, trang thiết bị, tính khấu hao, phân bổ chi phí, theo dõi quá trình vận hành và cho phép tích hợp với thiết bị để in mã vạch hay kiểm kê tài sản, trang thiết bị

Đối với các doanh nghiệp có liêu quan bảo trì sửa chữa cần quản lý tài sản vật tư sửa chưa thì phân hệ còn quản lý vật tư, thiết bị theo một qui trình xuyên suốt từ khâu nhập hàng, xuất hàng cho đến khâu thống kê báo cáo và đánh giá tình hình tồn kho. Cân đối được lượng vật tư thiết bị tồn kho với kế hoạch sản xuất nhằm giúp người quản lý đưa ra quyết định kịp thời chính xác phục vụ cho hoạt động sản xuất và cung ứng vật tư.

Video giới thiệu phần mềm quản lý thiết bị CNS:

(Like 5.653 + 4)

Phần mềm quản lý tài sản và thiết bị

Bình luận

*