Bản quyền phần mềm CNS

Bản quyền phần mềm CNS

Sản phẩm đã được đăng ký quyền tác giả và sở hữu trí tuệ

Bản quyền phần mềm CNS
Bản quyền phần mềm CNS

Ghi chú: Bộ giải pháp Quản trị doanh nghiệp BITS – Business Infomation Technology Solution nay đã được gọi với tên mới CNS.ERP Solution – Bộ giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp.

(272 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.