Bảng đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ phần mềm CNS

Bình chọn và góp ý “Phần mềm kế toán CNS”

https://cns.net.vn/phan-mem-ke-toan

Bình chọn phần mềm hay nhất
Bình chọn phần mềm kế toán

Để CNS phục vụ quý khách hàng ngày càng tốt hơn, chúng tôi rất mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp từ quý khách hàng và mong muốn nhận được những bình chọn dựa trên các yếu tố:

Giá cả
Thái độ phục vụ
Chế độ bảo hành
Luôn có mặt hàng mới
Chất lượng sản phẩm
Xếp hạng chung

Quý khách Click vào số lượng dấu sao bên dưới để chấm điểm bình chọn.

Xin chân thành cảm ơn!

Số lượt xem: 299 + 1
Bảng đánh giá chất lượng sản phẩm và dịch vụ phần mềm CNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top