1
Chat với CNS!

Phần mềm kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Phần mềm kế toán thương mại CNS được đặc biệt thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác tuyệt đối và hoàn toàn không tạo sự dư thừa giúp cho công ty, doanh nghiệp của bạn tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Xem chi tiết

Phần mềm kế toán sản xuất

Phần mềm kế toán sản xuất CNS có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dangTheo dõi công đoạn sản xuấtTheo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tưĐưa ra các báo cáo quản trị sản xuấtTheo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuấtTự động phân bổ kết chuyển

Xem chi tiết

Phần mềm kế toán miễn phí CNS

Để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ phát sinh ít nghiệp vụ và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu học hỏi, tìm hiểu, giảng dạy bằng phần mềm kế toán. CNS Việt Nam ra mắt bộ phần mềm kế toán CNS MIỄN PHÍ đã cập nhật đầy đủ các thông tư nghị định theo tiêu chuẩn của bộ tài chính.

Xem chi tiết