Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản

Menu thực hiện:”Danh mục\Nhóm nguồn lực”

Chức năng

Trong CNS.ERP hàng hóa, vật tư không những có thể theo dõi từng danh điểm mà còn có thể theo dõi theo nhóm. Nguồn lực được tổ chức phân cấp dưới dạng nhóm Mẹ-Con hình cây. Nhóm có thể phân cấp đến n cấp.

Để thêm mới một nhóm hàng hóa, vật tư chỉ việc bấm phím F4 để thêm mới. Chương trình sẽ hiện ra một màn hình cho bạn khai báo một số nội dung của nhóm đó.

Nhóm nguồn lực
Danh mục: Nhóm nguồn lực

Giải thích các thông tin cập nhật

Mã nhóm Khai báo 08 ký tự hoa.
Tên nhóm Khai báo 48 ký tự.
 Nhóm  Đơn vị tính 05 ký tự hoa. Nếu có khai báo đơn vị tính cho nhóm thì khi in các báo cáo nhập, xuất, tồn  số lượng và giá trị phát sinh của các mặt hàng tronh nhóm sẽ được tính tổng cộng thể hiện trên nhóm hàng hoá. trường hợp các mặt hàng trong nhóm khác đơn vị tính thì số tổng cộng này có thể không có ý nghĩa.
Nhóm nguồn lực mẹ Nếu là nhóm không chứa nguồn lực,bạn hãy chọn nguồn lực mẹ
Cách tính giá Chọn một trong các cách tính giá có sãn
Loại nguồn lực Là hàng hóa, vật tư hay tài sản,… Các thuộc tính này dùng để đặt giá trị mặc định thuộc tính cho các nguồn lực khai báo trong nhóm này.
Diễn giải Mô tả loại nguồn lực
Số lượt xem: 317 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên