Điều khoản sử dụng sản phẩm và dịch vụ của CNS

Điều khoản sử dụng sản phẩm và dịch vụ của CNS

Điều khoản sử dụng phần mềm CNS
Điều khoản sử dụng phần mềm CNS

1. Sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài liệu bản quyền, nhãn hiệu hàng hoá và quyền sở hữu trí tuệ khác về bộ cài đặt, hướng dẫn sử dụng hoặc nội dung được cung cấp từ trang web của CNS (cnsvietnam.com)  đều không được phép sao chép, phát hành lại. Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu nhân bản để sử dụng nội bộ phải được sự chấp thuận của chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

2. Quyền riêng tư

2.1 Pháp luật
CNS sẽ tuân theo tất cả các quy định của luật pháp của nhà nước áp dụng về việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn, mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

2.2 Xử lý dữ liệu
Bạn có thể được yêu cầu nhập thông tin về bản thân trên các trang khác nhau của trang web cnsvietnam.com. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin trong bất kỳ trường hợp nào khác ngoài những chỗ yêu cầu cung cấp thông tin tương tự

2.3 Những thay đổi về dữ liệu cá nhân
Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật tất cả các thông tin cá nhân, vì những dữ liệu này được sử dụng trong việc dịch vụ chăm sóc khách hàng.

2.4 Đăng ký 
Để sử dụng dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, bạn phải có đăng ký hợp lệ tại cnsvietnam.com. Điều này cho phép bạn có thể sử dụng phần mềm miễn phí. Để đăng ký, bạn phải cung cấp một địa chỉ email hợp lệ và các thông tin cá nhân khác. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất về độ tin cậy của thông tin bạn cung cấp.

3. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

3.1 Tuyên bố chung
Bạn và chúng tôi phải tuân thủ theo luật bản quyền và sở hữu trí tuận do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

3.2 Thẩm quyền
Các tranh chấp phát sinh sẽ được các bên liên quan thỏa thuận trước khi đưa ra cơ quan pháp luật

3.3 Thông tin cung cấp trên trang web cnsvietnam.com
Chúng tôi không chịu trách nhiệm:

  • (a) Các tài liệu bằng văn bản của người sử dụng, đặc biệt là những người được đăng trên các blog và/hoặc diễn đàn. Ngoài ra, chúng tôi thông báo rằng, những tài liệu như vậy chúng tôi không khuyến khích và không cần thiết phải thể hiện ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền giám sát, trả lời, phản hồi, chỉnh sửa, chối bỏ việc đăng tải hay xóa bỏ những tư liệu như vậy, theo yêu cầu của bạn. Tuy việc không xóa bỏ bài viết nào đó nhất định, không đồng nghĩa là chúng tôi đồng ý, đứng sau hay ủng hộ những bài viết như vậy;
  • (b) Tính chính xác, thời gian hay độ tin cậy của bất kỳ thông tin/tuyên bố trên trang web cnsvietnam.com, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những thông báo, giải đáp và hay/ ý kiến đăng tải của những người dùng được đăng trên blog hay diễn đàn (ngoại trừ trong phạm vi yêu cầu theo quy định của pháp luật). Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại phát sinh từ những hành động và/hoặc báo cáo của người dùng khác, bạn đồng ý theo đuổi quyền lợi của bạn với người sử dụng đó chứ không phải với CNS;
  • (c) Chất lượng, độ chính xác cũng như độ phù hợp của trang cnsvietnam.com, ngoại trừ những gì được yêu cầu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để cung cấp cho bạn dịch vụ chuyên nghiệp nhất;

4. Quá trình cải thiện liên tục

Chất lượng của dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là trọng tâm chính, do đó chúng tôi sẽ liên tục nâng cao dịch vụ cũng như các sản phẩm trên cnsvietnam.com

5. Phản hồi

Là một phần trong cam kết của chúng tôi để không ngừng cải thiện dịch vụ, trong cnsvietnam.com chúng tôi rất hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp bất kỳ của bạn liên quan điến Điều khoản và chính sách của CNS. Để đóng góp ý kiến, xin hãy liên hệ với Bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc gửi email đến địa chỉ: info@cnsvietnam.com

(311 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.