Phần mềm kế toán CNS.NET – Phiên bản 2021

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM KẾ TOÁN CNS.NET CNS.NET là phần mềm kế toán sử dụng công nghệ hiện đại vừa có thể sử dụng Offline vừa có thể chạy Online trên máy chủ riêng của khách hàng (ứng dụng công nghệ điện toán đám mây: Sử dụng Web API Service làm nền tảng). CNS.NET sẵn […]

Phần mềm kế toán Online – CNS Cloud Accounting

Phần mềm kế toán Online là gì? Hiện tại phần mềm kế toán online được trở thành xu hướng, với nhiều dân kế toán thì thường được gọi đùa rằng, ” phần mềm kế toán này đã được lên mây chưa ? ” Về cơ bản, Bạn có thể hiểu Phần mềm kế toán online […]

Hướng dẫn Hỏi đáp tài khoản – Tìm kiếm nhanh chứng từ và kiểm tra lỗi

Hướng dẫn Hỏi đáp tài khoản – Tìm kiếm nhanh chứng từ – Lập báo cáo động và kiểm tra lỗi Chức năng: Chức năng này là một báo cáo quản trị đa năng giúp người dùng hỏi đáp nhanh các phát sinh tài khoản, tìm kiếm những chứng từ, lập báo cáo tùy biến […]

Chuyển lên trên