Hướng dẫn khắc phục lỗi không in được báo cáo trên phần mềm CNS.NET

HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG IN ĐƯỢC BÁO CÁO TRÊN PHẦN MỀM CNS.NET Mô tả lỗi Khi in báo cáo hoặc bất kỳ biểu mẫu gì trên phần mềm kế toán CNS.NET hoặc CNS.ERP.NET xuất hiện màn hình màu đen và kèm theo thông báo “To view this element you need at least Windows […]

Chuyển lên trên