HTKK 3.8.0 (10/11/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.8.0

Ngày 10/11/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.8.0 —————————————————————- Link Download HTKK 3.8.0 trực tiếp: http://www.mediafire.com/file/fh1397q4l2v1ln7/HTKK380.ZIP Các phần mềm hỗ trợ khác: – Phần mềm tạo […]

HTKK 3.4.6 (06/08/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.6

Ngày 08/08/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.6 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.6 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk346.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.6 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.5 (27/06/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.5

Ngày 27/06/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.5 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.5 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk345.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.5 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.4 (13/06/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.4

Ngày 13/06/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.4 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.4 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk344.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.4 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.3 (05/05/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.3

Ngày 05/05/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.3 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.3 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk343.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.3 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.2 (07/04/2017) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.2

Ngày 07/04/2017 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.2 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.2 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk342.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.2 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.1 (11/11/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.1

Ngày 11/11/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.1 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.1 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk341.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.1 trên MediaFire […]

HTKK 3.4.0 (24/09/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.0

Ngày 24/09/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.4.0 —————————————————————- Link Download HTKK 3.4.0 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk340.zip Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.4.0 trên MediaFire […]

HTKK 3.3.8 (12/08/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.8

Ngày 12/08/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.8 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.8 trực tiếp:  Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.3.8 trên MediaFire […]

HTKK 3.3.7 (16/03/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.7

Ngày 16/03/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.7 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.7 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/HTKK337.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.3.7 trên MediaFire […]

Chuyển lên trên