Hướng dẫn cài đặt Dotnet Framework 4.0

Hướng dẫn cài đặt Dotnet Framework 4.0 cho phần mền CNS

 

Dot NET Framework
Dot NET Framework

Để chạy được phần mềm kế toán hay các phân hệ khác trên bộ giải pháp CNS.ERP

Quý khách hàng vui lòng tải và cài đặt bộ .NET Framework 4.0
tại đây: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718

Nếu chạy file dotNetFx40_Full_x86_x64.exe báo lỗi Windows Installer 3.1

Xin vui lòng tải Windows Installer 3.1 về và cài đặt
tại: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25

Sau khi cài xong Windows Installer 3.1 chạy lại file dotNetFx40_Full_x86_x64.exe để cài đặt

Nếu báo lỗi : You must install the … Windows Imaging Component (WIC) before you run Setup

Xin vui lòng tải Windows Imaging Component (WIC) về và cài đặt
tại: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=32

chạy lại file dotNetFx40_Full_x86_x64.exe để tiếp tục cài đặt

Số lượt xem: 2,056 + 1
Hướng dẫn cài đặt Dotnet Framework 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top