1
Chat với CNS!

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán xây dựng CNS.Pro

Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET

Để tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS, Quý vị click vào nút Download dưới đây:


Xem video hướng dẫn bắt đầu sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET

Xem video giới thiệu các tiện ích khi sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET


Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán xây dựng CNS.Pro (Phiên bản 2014)

Để tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS, Quý vị click vào đường dẫn này:
https://docs.google.com/file/d/0BzPLQCT68CbUb1hTak1ZaTdLSEU/edit?usp=sharing
và làm theo hình vẽ: Chọn Tệp\Tải xuống

MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUÁT VỀ PHẦN MỀM.. 3

1.     Cách thức làm việc của phần mềm.. 3

2.     Các phím tắt trong chương trình. 3

3.     Đăng nhập vào phần mềm.. 4

4.     Tổng quát giao diện chính của phần mềm và các chức năng chính. 4

5.     Chọn năm làm việc. 6

6.     Khai báo, thiết lập thông tin công ty. 6

Chương 2:THIẾT LẬP HỆ THỐNG BAN ĐẦU.. 7

I.      Tổ chức hệ thống. 7

1.     Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống. 7

2.     Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu. 8

3.     Tổ chức các thông tin trong phần mềm.. 8

II.     Xây dựng hệ thống danh mục. 9

1.     Danh mục tài khoản. 9

2.     Danh mục đối tượng. 11

3.     Danh mục tiền tệ. 14

4.     Danh mục đơn vị tính. 14

5.     Danh mục vụ việc. 15

6.     Danh mục khoản mục phí 16

7.     Danh mục bộ phận. 17

8.     Danh mục kho hàng hóa, vật tư. 17

9.     Danh mục hàng hóa, vật tư. 18

10.    Danh mục công trình sản phẩm.. 22

11.    Danh mục Tỉnh thành. 23

Chương 3: Cập nhật số dư đầu kỳ. 23

1.     Cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản. 23

2.     Cập nhật số dư đầu kỳ các tài khoản công nợ. 26

3.     Cập nhật tồn kho đầu kỳ hàng hóa (vật tư) 27

4.     Cập nhật số dư đầu kỳ tạm ứng 141. 29

5.     Cập nhật tài sản cố định – công cụ dụng cụ đầu kỳ. 30

Chương 4:Các phân hệ kế toán. 33

I.      Phân hệ kế toán Vốn bằng tiền. 34

1.     Cập nhật phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo có. 34

2.     In phiếu thu, chi 37

3.     In và thiết lập ủy nhiệm chi tương ứng từng ngân hàng. 38

II.     Phân hệ kế toán Mua hàng – phải thu. 39

1.     Chứng từ nhập hàng, nhập vật tư. 39

2.     Nhập hàng nhập khẩu, nhập vật tư nhập khẩu. 42

III.    Phân hệ Bán hàng – phải thu. 42

1.     Bán hàng. 42

2.     Bán hàng xuất khẩu. 45

3.     Hàng bán trả lại 45

4.     Hóa đơn bán hàng đích danh. 45

5.     Hóa đơn bán hàng có triết khấu. 47

IV.    Phân hệ Phải thu – trả khác. 48

1.     Phiếu kế toán khác. 48

2.     Hóa đơn dịch vụ. 49

3.     Phiếu thanh toán tạm ứng. 50

V.     Phân hệ Hàng tồn kho – Vật tư tồn kho. 52

1.     Nhập thành phẩm.. 52

2.     Phiếu xuất hàng, xuất vật tư. 53

3.     Phiếu xuất hàng hóa, vật tư đích danh. 53

4.     Phiếu xuất điều chuyển hàng hóa, vật tư. 54

5.     Phiếu nhập xuất thẳng hàng hóa, vật tư. 55

6.     Tính giá trung bình hàng hóa, vật tư. 57

7.     Tính giá FIFO. 58

8.     Điều chỉnh giá hàng hóa, vật tư. 58

9.     Tổng hợp cuối tháng hàng hóa, vật tư. 59

VI.    Phân hệ Tài sản cố định. 59

1.     Danh mục lý do tăng giảm tài sản cố định. 59

2.     Danh mục loại hình, mục đích sử dụng. 60

3.     Chứng từ tài sản cố định. 60

4.     Sửa khấu hao tài sản tháng. 65

5.     Lọc chứng từ khấu hao TSCĐ. 66

6.     Tổng hợp cuối tháng TSCĐ. 66

VII.       Phân hệ Công cụ dụng cụ. 67

VIII.      Phân hệ Giá thành. 67

1.     Phân bổ theo tỷ lệ. 67

2.     Lọc chứng từ phân bổ. 69

3.     Tính và áp giá phiếu nhập thành phẩm.. 69

4.     Thiết lập tài khoản tính giá. 69

IX.    Phân hệ Tổng hợp. 69

1.     Chứng từ kế toán khác. 70

2.     Đánh số CTGS theo tài khoản. 70

3.     Đánh số CTGS theo số chứng từ. 70

4.     Đăng ký chứng từ ghi sổ. 70

5.     Kết chuyển tự động. 70

6.     Lọc chứng từ kết chuyển tự động. 72

7.     Khóa sổ kế toán theo tháng, khóa sổ kế toán theo ngày. 72

8.     Tự động kiểm tra. 72

9.     Tổng hợp số liệu kế toán. 74

X.     Phân hệ Hệ thống. 75

1.     Chọn năm làm việc. 75

2.     Tạo năm làm việc mới 75

3.     Chuyển lại số dư. 75

4.     Quản lý người sử dụng. 76

5.     Sao lưu dữ liệu dự phòng. 78

6.     Tạo số liệu công ty mới 78

7.     Bảo trì và dọn dẹp số liệu. 79

8.     Kiểm tra và sửa chữa hệ thống. 79

9.     Khai báo tham số hệ thông máy chủ. 79

10.    Khai báo tham số hệ thống máy trạm.. 79

11.    Khai báo thông tin công ty. 79

12.    Chuyển số liệu sang Database mới 79

13.    Đánh lại số chứng từ. 80

14.    Phục hồi chứng từ bị xóa. 80

15.    Hỗ trợ trực tuyến (Teamviewer) 81

16.    Chuyển và nhận dữ liệu USB. 82

17.    Thiết lập chức năng thường dùng. 82

18.    Tự động update phần mềm.. 83

Chương 5:Hệ thống báo cáo. 85

Chương 6:Hướng dẫn khác. 85

1.     Thiết lập bản quyền sử dụng phần mềm. 85

2.     Chuyển dữ liệu từ phần mềm kế toán sang HTKK thuế. 86

3.     Bổ xung mã vào danh mục ngay trong quá trình nhập phiếu. 86

4.     Địa chỉ và số điện thoại trợ giúp. 86

(2.000 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.