Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET

Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS

Để tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS, Quý vị click vào nút Download dưới đây:


Tổng hợp video hướng dẫn sử dụng phần mềm CNS trên Youtube

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET trên Youtube
Click vào biểu tượng Youtube để xem Hướng dẫn sử dụng CNS.NET theo danh sách

MỤC LỤC

Chương 1:CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG.. 3

1.    Các phím tắt trong chương trình. 3

2.    Chọn năm làm việc mặc định. 3

3.    Tạo năm làm việc mới 3

4.    Thiết lập tài khoản khử trùng. 4

5.    Khai báo tham số hệ thống. 5

Chương 2:THIẾT LẬP HỆ THỐNG BAN ĐẦU.. 6

Tổ chức hệ thống. 6

1.    Các việc cần làm khi thiết lập hệ thống. 6

2.    Trình tự thiết lập hệ thống ban đầu. 6

3.    Tổ chức các thông tin trong phần mềm.. 7

Xây dựng hệ thống danh mục. 8

4.    Danh mục tài khoản. 8

5.    Danh mục nhóm đối tượng. 10

6.    Danh mục đối tượng. 10

7.    Danh mục vụ việc. 12

8.    Danh mục khoản mục. 13

9.    Danh mục tiền tệ. 14

10.  Danh mục kho hàng, vật tư. 14

11.  Danh mục nhóm nguồn lực: hàng hóa, vât tư, tài sản, … 14

12.  Nguồn lực. 15

13.  Danh mục đơn vị (Thay đổi tên công ty, mã số thuế). 16

14.  Danh mục Tỉnh thành. 17

15.  Danh mục đơn vị tính. 17

16.  Nhóm VAT. 18

Chương 3: Cập nhật số dư đầu kỳ. 19

1.    Số dư đầu kỳ các tài khoản. 19

2.    Cập nhật tồn kho đầu kỳ hàng hóa vật tư. 20

Chương 4: Nghiệp vụ kế toán và các chứng từ kế toán. 21

1.    Chứng từ tiền mặt, chứng từ ngân hàng. 22

2.    Chứng từ bù trừ công nợ và Chứng từ kế toán khác. 23

3.    Chứng từ hạch toán toán nội bộ : Thu chi hộ. 24

4.    Hạch toán công nợ đích danh theo chứng từ. 25

Chương 5: Cập nhật chứng từ hàng hoá, vật tư. 27

1.    Phiếu nhập hàng hóa, vật tư. 27

2.    Cập nhật hóa đơn bán hàng. 29

3.    Phiếu xuất hàng hóa, vật tư. 31

4.    Tính lại giá xuất kho theo các phương pháp: LIFO, FIFO, BQGQ, … 31

5.    Tìm kiếm chứng từ và kiểm tra lỗi 32

Chương 6: Tài sản cố định. 33

1.    Quản lý phát sinh tài sản cố định. 33

2.    Điều chuyển tài sản. 34

3.    Tính khấu hao tài sản. 35

4.    Lập chứng từ trích khấu hao tự động. 36

Chương 7: Tổng hợp số liệu kế toán cuối kỳ. 37

Các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối tháng. 37

1.    Bút toán phân bổ. 37

2.    Bút toán kết chuyển. 39

Chương 8: Xem báo cáo kế toán, vật tư, hàng hoá. 42

1.    Xem báo cáo công nợ. 42

2.    Báo cáo bán hàng. 42

3.    Báo cáo giá thành. 42

4.    Báo cáo hàng tồn kho. 42

5.    Báo cáo nhật ký chung. 42

6.    Báo cáo quản trị 42

7.    Báo cáo tài chính. 42

8.    Báo cáo tiền gửi ngân hàng. 43

9.    Báo cáo tiền mặt 43

10.  Báo cáo thuế. 43

11.  Báo cáo tài sản. 43

Danh sách phát hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET

Số lượt xem: 4.033 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên