Tài khoản (Tên đăng nhập/Mật khẩu) mặc định phần mềm CNS

Account (tài khoản) đăng nhập phần mềm kế toán CNS Quý vị đăng nhập vào phần mềm với Tên đăng nhập là : admin Mật khẩu đăng nhập là : admin Thay đổi mật khẩu : truy cập chức năng Hệ thống\Thay đổi mật khẩu Khi đặt mật khẩu chú ý chế độ gõ Tiếng Việt và chữ hoa chữ thường […]

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán miễn phí

Đến thời điểm hiện tại, bộ phần mềm CNS Accounting đã có hơn 100.000 lượt download sử dụng. Mặc dù các phiên bản cũ đã có hướng dẫn cài đặt và thiết lập nhưng CNS.,Corp xin đưa ra thêm hướng dẫn này về cơ bản có thể áp dụng cho các phiên bản miễn phí […]

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán xây dựng CNS.Pro

Tải hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET mới nhất 2021 Để tải file hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS, Quý vị click vào nút Download dưới đây: Xem thêm tại bài viết: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS.NET Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán […]

Mục lục hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán CNS – Online

Xin quý khách vui lòng chọn các phân hệ dưới đây để xem hướng dẫn chi tiết: Quản trị hệ thống Thiết lập hệ thống Hệ thống danh mục Cập nhật số dư đầu kỳ Chứng từ kế toán khác Quản lý kho hàng hóa, vật tư Tài sản cố định Kế toán tổng hợp […]

Chuyển lên trên