Bút toán kết chuyển số dư cuối kỳ trên phần mềm CNS

Chức năng Lập chứng từ kết chuyển cuối kỳ để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: kết chuyển doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lỗ lãi. Menu thực hiện: “Kế toán tổng hợp / Kết chuyển tự động” Video hướng dẫn thực hiện các bút toán kết […]

Bút toán phân bổ chi phí cuối kỳ tự động trên phần mềm CNS

Chức năng Cuối tháng có một sổ bút toán cần phân bổ vào các tài khoản chi phí ví dụ như chi chờ kết chuyển (142), hao mòn tài sản cố định (214). Người dùng có thể phân bổ khai báo danh mục phân bổ để có thể phân bổ tự động (phần này máy […]

Hướng dẫn Hỏi đáp tài khoản – Tìm kiếm nhanh chứng từ và kiểm tra lỗi

Hướng dẫn Hỏi đáp tài khoản – Tìm kiếm nhanh chứng từ – Lập báo cáo động và kiểm tra lỗi Chức năng: Chức năng này là một báo cáo quản trị đa năng giúp người dùng hỏi đáp nhanh các phát sinh tài khoản, tìm kiếm những chứng từ, lập báo cáo tùy biến […]

Chuyển lên trên