Nhóm VAT

Chức năng và yêu cầu.

Danh mục Nhóm VAT dùng để phân loại hóa đơn và kết xuất vào phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.

Menu thực hiện: “Danh mục\Nhóm VAT”

Tạo các nhóm hóa đơn thuế GTGT phục vụ cho việc liên kết và kết xuất dữ liệu ra phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.

Màn hình nhập liệu.

Giải thích các thông tin cập nhật

Mã nhóm VAT Mã nhóm VAT
Tên nhóm VAT Tên nhóm VAT
Mua-Bán Được đánh dấu là hóa đơn bán ra, không đánh dấu là hóa đơn mua vào
Số lượt xem: 84 + 1
Nhóm VAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top