Những yêu cầu cần thiết khi doanh nghiệp chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Theo quy định, trước khi áp dụng hóa đơn điện tử, tất cả các doanh nghiệp đều phải làm thủ tục đăng ký sử dụng mẫu Hóa đơn điện tử (bao gồm Thông báo phát hành hóa đơn, Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và Mẫu hóa đơn) với Cơ quan Thuế.

Hóa đơn điện tử - xu thế tất yếu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Tuy nhiên để được sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần phải xem xét 6 điều kiện sau:

(Theo Công văn 57689/CT-TTHT do Cục thuế TP.Hà Nội ban hành ngày 23/07/2019 về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế,)

  • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là tổ chức kinh tế đang có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
  • Có địa điểm, đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử;
  • Có người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập và sử dụng theo quy định;
  • Có chữ ký điện tử theo quy định;
  • Có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hóa đơn;
  • Có quy trình sao lưu, khôi phục, lưu trữ dữ liệu đáp ứng các yêu cầu tối thiểu: hệ thống lưu trữ phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích với các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu; có quy trình sao lưu và phục hồi khi hệ thống gặp sự cố (đảm bảo sao lưu dữ liệu ra các vật mang tin hoặc sao lưu trực tuyến toàn bộ dữ liệu).

 

Ngoài ra, khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

  • Doanh nghiệp phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử và thực hiện hủy hóa đơn mua của cơ quan thuế không tiếp tục sử dụng.
  • Nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng từ ngày đầu tháng đến hết ngày dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế và chuyển sang nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý cho cơ quan thuế kể từ ngày kế tiếp.

Cũng như hóa đơn giấy, doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc khởi tạo, lập và sử dụng hóa đơn điện tử

Số lượt xem: 25 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên