Phần mềm kế toán cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC

PHẦN MỀM KẾ TOÁN UPDATE THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn “Chế độ kế toán Doanh nghiệp” thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC. Nắm bắt được điều này, công ty CNS Việt Nam là công ty đầu tiên đã điều chỉnh và cho ra đời phần mềm kế toán CNS bản mới nhất với những thay đổi phù hợp với thông tư 200/2014/TT-BTC.

Thông tư 200 2014TT/BTC
Thông tư 200 2014TT/BTC

Quý khách hàng đã sử dụng phần mềm kế toán CNS, xin vui lòng liên hệ với công ty CNS để được nâng cấp lên Thông tư 200

Quý khách có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán CNS theo thông tư 200 xin vui lòng liên hệ với CNS để được tư vấn miễn phí

Quý khách đang sử dụng phần mềm kế toán miễn phí CNS, liên hệ nâng cấp để được ưu đãi 30% phí bản quyền sử dụng.

Một số thay đổi chính trong thông tư 200/2014/TT-BTC phần mềm kế toán CNS đã nâng cấp:

 1. Được dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ để làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì đồng thời với lập Báo cáo tài chính theo ngoại tệ còn phải chuyển đổi BCTC sang đồng Việt Nam.
 1. Tài khoản kế toán:

– Các tài khoản Tài sản không phân biệt ngắn hạn và dài hạn.

– Bỏ tài khoản:

 • Tài khoản 129
 • Tài khoản 139
 • Tài khoản 142
 • Tài khoản 144
 • Tài khoản 159
 • Tài khoản 311
 • Tài khoản 315
 • Tài khoản 342
 • Tài khoản 351
 • Tài khoản 415
 • Tài khoản 431
 • Tài khoản 512
 • Tài khoản 531
 • Tài khoản 532 và toàn bộ tài khoản ngoài bảng

– Thêm tài khoản:

 • Tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ
 • Tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
 • Tài khoản 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
 • – Thay đổi các tài khoản sau:
 • Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh (trước đây gọi là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)
 • Tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (trước đây là Đầu tư ngắn hạn khác)
 • Tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (trước đây là Góp vốn liên doanh)
 • Tài khoản 228 – Đầu tư khác (trước đây là Đầu tư dài hạn khác)
 • Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản (trước đây là Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn)
 • Tài khoản 242 – Chi phí trả trước (trước đây là Chi phí trả trước dài hạn)
 • Tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (trước đây là Ký quỹ, ký cược dài hạn)
 • Tài khoản 341 – Vay và nợ thuê tài chính (trước đây là Vay dài hạn)
 • Tài khoản 343 – Nhận ký quỹ, ký cược (trước đây là Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn)
 • Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (trước đây là Nguồn vốn kinh doanh)
 • Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trước là Lợi nhuận chưa phân phối)
 • Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (gộp 3 tài khoản 521, 531, 532 trước đây)
 1. Báo cáo tài chính:

–  Thông tin bắt buộc trong BCTC không còn “Thuế và các khoản nộp Nhà nước”.

–  Kỳ lập BCTC giữa niên độ sẽ gồm BCTC quý (cả quý IV) và BCTC bán niên (trước chỉ yêu cầu BCTC quý và không cần quý IV).

–  Thêm các quy định mới về Xây dựng nguyên tắc kế toán và BCTC khi doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Điều 106).

– Sửa đổi, bổ sung nhiều chỉ tiêu của Bảng Cân đối kế toán, cụ thể:

 • Mã số 120 = Mã số 121 + 122 +123 (trước đây là 121 + 129)
 • Mã số 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 +136 +137 +139 (trước đây không có 136, 137)
 • Mã số 150 = 151 + 152 +153 +154 + 155 (trước đây không có 153, 154 nhưng có 158)
 • Mã số 200 = 210 + 220 + 230 + 240 +250 +260 (trước đây không có 230)

–  Phần Thuyết minh báo cáo tài chính cũng có nhiều sự thay đổi, bổ sung các chỉ tiêu như:

+ Phần đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp bổ sung thêm: chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường; cấu trúc doanh nghiệp

+ Phần chính sách kế toán áp dụng chia ra chỉ tiêu cụ thể cho 2 trường hợp Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục và Doanh nghiệp không.

+ Phần thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng Cân đối kế toán thêm chỉ tiêu: nợ xấu; vay và nợ thuê tài chính; tài sản dở dang dài hạn…

 1. Chứng từ kế toán:

Doanh nghiệp được chủ động xây dưng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật Kế toán và đảm bảo rõ ràng, minh bạch

Phần mềm kế toán CNS với những tính năng đã được điều chỉnh phủ hợp với những thay đổi mới nhất trong thông tư 200/2014/TT-BTC chắc chắn sẽ đem lại cho người dùng sự thuận tiệnchính xác nhất. Công ty CNS Việt Nam tin rằng phần mềm kế toán CNS sẽ là sự lựa chọn tốt nhất của quý công ty.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

CNS. CORP.

Số lượt xem: 144 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên