Phần mềm kế toán HỘ KINH DOANH, CÁ NHÂN thông tư TT88/2021/TT-BTC

Ngày 22/2/2022 công ty CNS ra mắt  phần mềm kế toán CNS.HKD đáp ứng đầy đủ Thông tư số 88/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (hay còn gọi là Hộ kinh doanh cá thể).
Dưới đây là các nội dung đáng chú ý về sản phẩm và quy định của TT 88/2021/TT-BTC.

Giới thiệu Phần mềm kế toán Hộ kinh doanh cá thể CNS.HKD TT 88

Phần mềm kế toán CNS.HKD TT88 là phần mềm sử dụng công nghệ hiện đại có thể sử dụng Offline hoặc Online mọi lúc mọi nơi trên nền điện toán đám mây, tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư 88/2021/TT-BTC về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phiên bản CNS.HDK TT 88 thiết kế theo tiêu chí nhanh, nhẹ, dễ dùng thích ứng mọi đối tượng sử dụng.

CNS HKD TT88 kết nối hộ kinh doanh cá thể với các đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán uy tín, chuyên nghiệp trên toàn quốc; giúp các chủ hộ kinh doanh yên tâm hơn trong việc nắm bắt các số liệu về tình hình tài chính kế toán của mình.

Các chứng từ và biểu mẫu theo Thông tư 88/2021/TT-BTC được phần mềm kế toán hộ kinh doanh CNS.HKD TT88 bao gồm các danh mục sau đây:

Các chứng từ và biểu mẫu quy định theo TT88/2021/TT-BTC

  • Phiếu thu – Mẫu số 01-TT
  • Phiếu chi – Mẫu số 02-TT
  • Phiếu nhập – Mẫu số 03-VT
  • Phiếu xuất kho – Mẫu số 04-VT

Các sổ sách quy định theo TT88/2021/TT-BTC

  • Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ-Mẫu số S1- HKD
  • Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu số S2-HKD
  • Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh-Mẫu số S3-HKD
  • Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN-Mẫu số S4-HKD
  • Sổ quỹ tiền mặt-Mẫu số S6-HKD
  • Sổ tiền gửi ngân hàng-Mẫu số S7-HKD

Thông tin về TT88/2021/TT-BTC

Phần mềm kế toán Hộ kinh doanh cá thể TT88
Phần mềm kế toán dành cho Hộ kinh doanh cá thể theo TT88

Đối tượng áp dụng

Là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế và các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 88/2021/TT-BTC thì được khuyến khích áp dụng.

Tổ chức công tác kế toán

Việc bố trí người làm kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do người đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quyết định. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện chế độ kế toán hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC hoặc được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cho phù hợp với nhu cầu quản lý và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thực hiện bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán nhằm phục vụ cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh với ngân sách nhà nước và công tác quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của cơ quan thuế.

Chứng từ kế toán

Nội dung chứng từ kế toán, việc lập, lưu trữ và ký chứng từ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 16, Điều 18, Điều 19 Luật kế toán và hướng dẫn tại phụ lục 1 Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Chứng từ kế toán bao gồm danh mục:

– Các chứng từ quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC: Phiếu thu, phiếu chi; phiếu nhập kho; phiếu xuất kho; bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động.

Mục đích sử dụng, biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán này được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 “Biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC.

– Các chứng từ quy định theo pháp luật khác: Hóa đơn; giấy nộp tiền vào NSNN; giấy báo nợ, giấy báo có của ngân hàng; ủy nhiệm chi.

Sổ kế toán

Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được vận dụng theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng các sổ kế toán theo danh mục sau: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh; Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN; Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng.

Mục đích sử dụng, biểu mẫu và phương pháp ghi số kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 “Biểu mẫu và phương pháp ghi sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư 88/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh khác nhau thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải mở số kế toán đề theo dõi chi tiết theo từng địa điểm kinh doanh.

Xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế

Đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán hộ kinh doanh và Quyết định sô 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hộ kinh doanh sẽ hết hiệu lực kế từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem thêm Giới thiệu phần mềm kế toán CNS.NET

Số lượt xem: 258 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên