Phần mềm quản lý kho CNS.Inventory.Net

Phần mềm quản lý kho CNS.Inventory là một phân hệ (module) trong hệ phần mềm quản lý doanh nghiệp tiên tiến của CNS, một sản phẩm được đánh giá cao trong việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào việc quản lý chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp kinh doanh điện máy – máy tính, doanh nghiệp xây dựng và cả những cửa hàng bán vật liệu xây dựng cho đến các shop(cửa hàng) thời trang..

Hạch toán nghiệp vụ nhập kho

Nghiệp vụ nhập kho và các bút toán định khoản 1.   Nhập kho vật tư, hàng hóa mua đang đi đường A.   Mô tả nghiệp vụ Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau: Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa được mua […]

Tính lại giá xuất kho theo các phương pháp: LIFO, FIFO, BQGQ

Chức năng: Tính và áp giá cho phiếu xuất vật tư, hàng hoá Menu thực hiện: Kết toán\tổnghợp\tính lại giá   Các thông tin cần khai báo: –          Tính cho tháng: Chọn tháng để tính giá trung bình. –          Mã kho: Chọn mã kho để tính giá (nếu bỏ qua không gõ mã kho mà […]

Phiếu xuất hàng hóa, vật tư

Màn hình hiển thị     Các thông tin trong phiếu xuất hàng hóa vật tư cũng giống như thông tin phiếu nhập hàng hóa vật tư. Trong phiếu xuất chú ý trường hợp xuất vật tư cho sản xuất thì phải xác định xuất cho sản phẩm nào. Đây là cơ sở để tập […]

Cập nhật hóa đơn bán hàng

Menu thực hiện: Tùy thuộc quy ước quản lý mỗi đơn vị chức năng này có thể được đặt ở một số menu như sau: –          “Kế toán/ Công nợ phải thu/Bán hàng” –          “Quản lý hóa đơn/Hóa đơn hàng hóa dịch vụ” Màn hình cập nhật chứng từ hoá đơn bán hàng. Giải thích […]

Phiếu nhập hàng hóa, vật tư

Chức năng   Dùng để cập nhật các phiếu nhập hàng hóa, vật tư. Trong trường hợp nhập mua mới từ nhà cung cấp, chương trình sẽ tự động theo dõi công nợ phải trả với nhà cung cấp hàng hóa, vật tư Màn hình cập nhật chứng từ  phiếu nhập hàng hóa, vật tư […]

Chuyển lên trên