1
Chat với CNS!

Quản lý phát sinh tài sản cố định

Chức năng  Giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt hơn những máy móc thiết bị vật chất cơ sở hạ tầng liên quan đến rất nhiều thông tin như: Nguyên giá, khấu hao, điều chuyển, …

Menu thực hiên: Tài sản, thiết bị\Phát sinh tài sản

 

Giải thích về thông tin cập nhật

Mã tài sản Mã tài sản được khai báo trong danh mục Nguồn lực với thuộc tính Là tài sản hoặc Là công cụ
Số chứng từ Số chứng từ, nên để 08 ký tự và viết hoa.

Số của chứng từ có thể là các ký tự số hoặc chữ cái

Ngày chứng từ Thường trùng với ngày chứng từ chi tiền mua tài sản: mục đích để quản lý tài sản bắt đầu được mua từ khi nào
Mua mới Xác định tài sản là mới hay tài sản đã qua sử dụng
Ngày BĐSD Ngày bắt đầu sử dụng
Mục đích Mục đích sử dụng
Diễn giải Ghi chú thêm các thông tin liên quan đến máy móc thiết bị
Nguyên giá Nguyên giá  = Giá mua HĐ + CP PS + Thuế mua không được khấu hoàn – Các khoản giảm trừ khi mua
Đã K.Hao Khấu hao lũy kế tính đến thời điểm khai báo tính khấu hao trên chứng từ phát sinh tài sản này
Ngày tính khấu hao Ngày bắt đầu tính khấu hao trên hệ thống phần mềm CNS
Số tháng KH Số tháng tính khấu hao: mục đích để phần mềm xác định ngày kết thúc khấu hao và tính ra số tiền khấu hao 1 tháng cùng tỷ lệ khấu hao 1 tháng
Có tính khấu hao Trạng thái thể hiện phần mềm có tự động tính khấu hao hay không (trường hợp chưa hết khấu hao nhưng muốn dừng tính khấu hao thì bỏ chọn thuộc tính này)
KH Nguyên giá/Giá trị còn lại Lựa chọn này xác định phương pháp khấu hao tính theo nguyên giá(khấu hao đường thẳng) hay tính khấu hao theo giá trị còn lại
KH theo số tiền/Theo tỷ lệ Lựa chọn này xác định trích khấu hao mỗi tháng theo số tiền KH 1tháng hay Tỷ lệ KH (Tính theo tỷ lệ khấu hao thường áp dụng cho tài sản có biến động nguyên giá do đánh giá lại giá trị tài sản)
Nút KH 1tháng Nút này dùng để tính lại số tiền khấu hao một tháng và tỷ lệ khấu hao một tháng
Vị trí tình trạng Thể hiện thông tin mới nhất về tài sản liên quan đến tình trạng, vị trí, người đang quản lý tài sản đó (được lấy ra từ quá trình điều chuyển tài sản)
Chi tiết, phụ kiện Là danh sách các thành phần của tài sản thiết bị (thường dùng khai báo thành phần cho các tài sản theo bộ)
Thiết lập kế toán Các thông tin mặc định hỗ trợ việc lập chứng từ trích khấu hao tự động gồm: Mã tài khoản khấu hao, Mã tài khoản chi phí, Công trình Sản phẩm, Khoản mục, Vụ việc
(94 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.