Khai báo tham số hệ thống

Giờ chúng ta cùng tìm hiểu tiếp chức năng “Khai báo tham số hệ thống” Chức năng Cho phép định dạng lại ngôn ngữ, định dạng ngày giờ, chế độ mặc định từ ngày đến ngày trên hệ thông phần mềm CNS theo ý của người dùng. Menu thực hiện: “Hệ thống\khai báo tham số hệ […]

Thiết lập tài khoản khử trùng

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Thiết lập tài khoản khử trùng”. Chức năng Khử những tài khoản trùng nhau về cùng một chức năng. Loại bớt những nghiệp vụ trùng ví dụ: Rút ngân hàng về quỹ: + khi ta rút tiền ở ngân hàng về thì sẽ có tài khoản là 111 và […]

Tạo năm làm việc mới

Hướng dẫn Chức năng “Tạo năm làm việc mới”. Khi chọn năm làm việc chưa có trong danh sách năm làm việc chúng ta có thể tạo mới. Menu thực hiện:”Hệ thống\Tạo năm làm việc” Màn hình thực hiện Chỉ cần thực hiện theo các bước và hướng dẫn theo hình ảnh là các bạn […]

Chọn năm làm việc mặc định

Hướng dẫn “Cách chọn năm làm việc mặc định” của chương trình. Chức năng. Trong CNS.ERP số liệu kế toán được lưu trữ liên năm. Do vậy khi bạn muốn làm việc với số liệu kế toán của năm nào chúng ta nên chọn năm làm việc mặc định để thuận tiện cho việc khai […]

Các phím tắt trong chương trình

Trong chương trình khi cập nhật và xử lý số liệu thường sử dụng một số phím chức năng. Mỗi phím chức năng dùng để thực hiện một lệnh nhất định. Trong chương trình đã cố gắng thống nhất mỗi phím chức năng chỉ sử dụng cho một mục đích duy nhất. Tuy nhiên để […]

Chuyển lên trên