HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CNS Hợp tác cùng các nhà cung cấp hóa đơn điện tử VNPT Software E-Invoice, BKAV-eHoaDon, M-Invoice, EFY-Invoice, Vietsoftware – Biz – V-Invoice cung cấp phần mềm kế toán có thể xuất bản hóa đơn điện tử ngay sau khi thực hiện giao dịch bán hàng.

Xem chi tiết