Phần mềm kế toán miễn phí CNS – mới nhất cập nhật 2023

Để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp nhỏ phát sinh ít nghiệp vụ và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu học hỏi, tìm hiểu, giảng dạy bằng phần mềm kế toán. CNS Việt Nam ra mắt bộ phần mềm kế toán CNS MIỄN PHÍ đã cập nhật đầy đủ các thông tư nghị định theo tiêu chuẩn của bộ tài chính.

Download Phần mềm kế toán xây dựng CNS.Pro

Download Phần mềm kế toán CNS.Pro Link Download dự phòng: http://download.cnsvietnam.com.vn/CNS.Last.Setup.Zip Hướng dẫn sử dụng Quý khách xem hướng dẫn sử dụng tại: https://cns.net.vn/huong-dan-su-dung-phan-mem-ke-toan-mien-phi-cns-accounting.html Sử dụng: Tên đăng nhập: admin Mật khẩu đăng nhập: admin Hoặc đăng nhập với tên: a mật khẩu a

Chuyển lên trên