1
Chat với CNS!

Cập nhật hóa đơn bán hàng

Menu thực hiện: Tùy thuộc quy ước quản lý mỗi đơn vị chức năng này có thể được đặt ở một số menu như sau:

–          “Kế toán/ Công nợ phải thu/Bán hàng”

–          “Quản lý hóa đơn/Hóa đơn hàng hóa dịch vụ”

Màn hình cập nhật chứng từ hoá đơn bán hàng.

Giải thích về thông tin cập nhật

Số chứng từ Số chứng từ, nên để 08 ký tự và viết hoa.

Số của chứng từ có thể là các ký tự số hoặc chữ cái

Khi vào chứng từ mới phần mềm tự động đánh số tăng lên 1 so với số chứng từ vừa vào trước đó (người sử dụng có thể sửa số chứng từ).

Quy luật tăng số chứng từ có thể định nghĩa trong menu: Hệ thống/Khai báo tham số tự tăng

Ngày chứng từ Ngày chứng từ phát sinh.
Đối tượng Nhập mã đối tượng công nợ (thường là khách hàng trên hóa đơn)
Người nhận Họ tên  người nhận trên hóa đơn

Nếu là tên đối tượng đã có trong danh mục Quý vị có thể nhập mã đối tượng vào ô Người nhận để lấy thông tin hoặc gõ ký tự bất kỳ để bật lên danh mục từ điển để tìm nhanh

Diễn giải Ô diễn giải phía trên để nhập diễn giải cho toàn phiếu, ô diễn giải bên dưới danh sách chi tiết để lưu diễn giải cho từng mục chi tiết
Mã kho Mã kho hàng

Mã kho có thể lấy trong danh mục. Một số trường hợp nhập xuất không phải vào kho nhưng vẫn cần theo dõi tồn kho tại địa điểm đó ví dụ: xuất bán hàng gửi bán từ đại lý.

Mã hàng hóa Mã hàng hóa/vật tư

Kiểm tra: mã hàng hóa, vật tư phải đúng trong danh mục hàng hóa, vật tư. Nếu không đúng thì danh mục hàng hóa, vật tư sẽ hiện lên để chọn và con trỏ sẽ dừng lại ở bản ghi có mã gần đúng nhất so với mã gõ vào.

Trong khi chọn có thể thêm hàng hóa, vật tư mới vào danh mục bằng phím F4 hay nhấn vào nút danh mục.

Số lượng Được cập nhật từ người sử dụng, nếu bạn muốn số lượng không có số thập phân, hoặc có 2 hoặc 3 số thập phân, Quý vị có thể khai báo trong Hệ thống/khai báo tham số hệ thộng
Giá bán Nhập giá bán của hàng hóa, thành phẩm vào
Tiền bán Tiền bán VNĐ tương ứng được đưa ra màn hình sau khi số lượng và giá bán VNĐ được cập nhật.

Hệ thống có hỗ trợ khai báo giá bán mặc định trong danh mục Nguồn lực

Chiết khấu Gõ phần trăm chiết khấu vào, chương trình sẽ tự động tính ra tiền chiết khấu hoặc nhập số tiền chiết khấu bằng tay.

Trường hợp chiết khấu toàn hóa đơn Quý vị chọn mục TAB chiết khấu, nhập số tiền chiết khấu, định khoản rồi nhấn nút Nhận phần mềm tự động phân bổ theo tỷ lệ doanh thu của từng mawth hàng

TK Nợ Nhập vào đây mã tài khoản có số phát sinh ghi bên nợ
TK Có Nhập vào đây mã tài khoản có số phát sinh ghi bên có
Sản phẩm Nhập mã sản phẩm, công trình nếu tài khoản nợ hoặc tài khoản có theo dõi chi tiết sản phẩm (xem thêm danh mục tài khoản)
Khoản mục Nhập mã khoản mục nếu tài khoản nợ hoặc tài khoản có theo dõi chi tiết khoản mục (xem thêm danh mục tài khoản)
Vụ việc Nhập mã khoản mục nếu tài khoản nợ hoặc tài khoản có theo dõi chi tiết khoản mục (xem thêm danh mục tài khoản)
Giá vốn –      Nếu là HĐ bán hàng giá thực tế thì bạn phải gõ giá vốn vào máy.

–      Nếu là hoá đơn bán hàng giá trung bình hay FIFO (nhập trước xuất trước) máy sẽ tự tính.

–      Nếu là hóa đơn xuất kho theo phương pháp đích danh thì giá đích danh theo mã hàng và theo lô sẽ hiển thị sau khi nhập mã hàng để người sử dụng lựa chọn

Tiền vốn Được tính bằng số lượng nhân với giá vốn.
Định khoản giá vốn Trên mục Giá vốn có các chi tiết giá vốn và cặp định khoản tương ứng với mỗi dòng trên phát sinh chi tiết

 

 

(111 + 1)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.