Chứng từ hạch toán toán nội bộ : Thu chi hộ

Menu thực hiện: “Kế toán tổng hợp\Hạch toán nội bộ\ “

Trên hệ thống phần mềm CNS có xây dựng công cụ xây dựng các bút toán tự động xử lý bù trừ công nợ khách hàng và công nợ nội bộ nhằm giảm bớt khối lượng thực hiện bằng tay số lượng lớn phát sinh liên quan đến nghiệp vụ thu/chi hộ.

 

Giải thích thông tin cập nhật:

 

  • NGUỒN DỮ LIỆU:

+ Đơn vị 1: Đơn vị thu hộ

+ Tài khoản: Mã tài khoản thu, chi hộ cần lọc dữ liệu

+ TK Nợ: Điều kiên lọc phát sinh tài khoản (được đánh dấu: lấy phát sinh nợ của tài khoản thu, chi hộ, không đánh dấu: lấy phát sinh có)

+ TK đối ứng: Lọc theo Tài khoản và các tài khoản đối ứng với tài khoản được chọn(các TKĐƯ phân cách bởi dấu phẩy: ,)

+ Các điều kiện lọc mở rộng: Lọc theo đối tượng(nếu có mã),  theo sản phẩm, theo khoản mục, theo vụ việc, …

 

  • ĐÍCH DỮ LIỆU(Vùng màu xanh)

+ Đơn vị 2:  Thường là văn phòng, đơn vị mẹ, trụ sở chính, …

+ Tài khoản nợ, tài khoản có: Cặp định khoản sinh ra phiếu bù trừ nội bộ

+ TK Nợ: Đánh dấu tài khoản công nợ nội bộ là TK nợ (nếu được chọn), là TK có (nếu không chọn)

+ Mã ĐTNB: Là mã đối tượng nội bộ theo tài khoản công nợ nội bộ của phiếu bù trừ (nếu có mã phần mềm tự động lấy mã đối tượng công nợ này theo tài khoản công nợ nội bộ)

 

  1. Hạch toán công nợ đích danh theo chứng từ
  • Hạch toán hoàn ứng

Menu thực hiện: “Kế toán\ Công nợ phải trả, phải thu khác\ Thanh toán tạm ứng”

Chức năng

Dùng để thanh toán tạm ứng theo từng phiếu chi đã tạm ứng trước đó. In ra phiếu thanh toán tạm ứng (In phiếu thu, phiếu chi nếu chi thừa hoặc thiếu)

(1) Khi tạm ứng Kế toán hạch toán ghi

Nợ TK 141 (cho từng đối tượng tạm ứng)

Có TK 111,1121

(2) Khi thanh toán tạm ứng Kế toán ghi

Nợ TK 641, 642, 152, 153, 156 …

Có TK 141 (cho từng đối tượng tạm ứng)

Nếu chi không hết sẽ viết phiếu thu để thu lại tiền thừa, nếu chi quá số tiền tạm ứng viết phiếu chi để chi thêm cho người tạm ứng. Trong trường hợp này chương trình tự động sinh ra phiếu chi, thu (bạn nhớ đánh lại số phiếu thu, chi)

 


 

 Màn hình nhập thanh toán tạm ứng

 

  • Hạch toán theo số hóa đơn

Menu thực hiện: “Kế toán\ Công nợ phải trả, phải thu khác\Thu theo hóa đơn”

Chức năng

Dùng để lập phiếu thu theo hóa đơn đã phát sinh trước đó.(chi tiết đang được cập nhật)

Số lượt xem: 644 + 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Chuyển lên trên