Trước đó, Báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business) do Ngân hàng Thế giới công bố vào tháng Sáu cho thấy, Việt Nam là quốc gia có thời gian tiêu tốn cho nộp thuế gần như cao nhất khu vực với 872 giờ mỗi năm. Con số này cao gấp 4 lần mức trung bình của các nước châu Á – Thái Bình Dương và cao hơn Indonesia (259 giờ), Thái Lan (264 giờ), Phillipines (193 giờ), Malaysia (133 giờ) và Singapore (82 giờ)

Tới cuối tháng Bảy, Chính phủ đã yêu cầu các cơ quan chức năng từ nay đến cuối năm 2014 cần giảm thời gian thực hiện thủ tục khai, nộp của doanh nghiệp còn không quá 300 giờ một năm. Đến năm 2015, con số này phải đạt ngang mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 (171 giờ).