Thiết lập tài khoản khử trùng

Hướng dẫn sử dụng chức năng “Thiết lập tài khoản khử trùng”.

Chức năng

Khử những tài khoản trùng nhau về cùng một chức năng.

Loại bớt những nghiệp vụ trùng ví dụ: Rút ngân hàng về quỹ:

+ khi ta rút tiền ở ngân hàng về thì sẽ có tài khoản là 111 và 112

+ khi về cty ta cũng phảI khai báo nhập chứng từ như trên mà số tiền thì chỉ có một nếu chúng ta không dùng thao tác khử trùng thì sẽ phát sinh ra một tài khoản nữa nhưng số tiền thì không đổi sẽ phát sinh ra nhầm lẫn.

Menu thực hiện:”Hệ thống\thiết lập tài khoản khử trùng”

Màn hình thực hiện:

Chúc các bạn thành công với Menu chức năng “Thiết lập tài khoản khử trùng”.

Số lượt xem: 249 + 1
Thiết lập tài khoản khử trùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top