1
Chat với CNS!

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bắt nhịp cùng xu thế xã hội hóa các dịch vụ Công nghệ thông tin của ngành tài chính, Công ty CNS đã tích hợp thành công phần mềm kế toán CNS với các đối tác cung cấp hóa đơn điện tử uy tín như: VNPT Software E-Invoice, BKAV-eHoaDon, M-Invoice, EFY-Invoice, Vietsoftware – Biz – V-Invoice, … tuân theo toàn bộ quy định trong Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 về việc Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụcho các Doanh nghiệp.

Hóa đơn điện tử là gì ?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về:

 • Bán hàng hoá
 • Cung ứng dịch vụ
 • Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.
 • Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua.

  Hóa đơn điện tử E-INVOICE
  Hóa đơn điện tử E-INVOICE

Ưu điểm của hóa đơn điện tử

 • Hỗ trợ đăng ký và thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.
 • Tìm kiếm, thống kê hóa đơn tức thì.
 • Tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.
 • Khai thuế nhanh chóng, tiện lợi.
 • Chủ động xuất hóa đơn.

Điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử

 • Khách hàng là các đơn vị, tổ chức có phát hành hóa đơn đến khách hàng.
 • Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.
 • Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật

Sử dụng hóa đơn điện tử

 • Dữ liệu hóa đơn được nhập liệu trực tiếp trên hệ thống HDDT hoặc được kết xuất từ các phần mềm quản lý có sẵn của doanh nghiệp.
 • Hệ thống HDDT lấy dữ liệu xuất hóa đơn từ các PM có sẵn của doanh nghiệp bằng cách tích hợp với PM của doanh nghiệp.
 • Sau khi nhận được dữ liệu, hệ thống HDDT tự động phát hành hóa đơn: Ký số và cấp phát số hóa đơn.
 • Hóa đơn sau khi phát hành được phân phối đến khách hàng bằng cách truyền qua portal. Thông tin xuất hóa đơn của khách hàng được thông báo qua mail hoặc SMS.
 • Khách hàng tiếp nhận hóa đơn trên Portal hoặc qua email đăng ký.
 • Đối với khách hàng doanh nghiệp (có sử dụng chữ ký số để khai thuế), khách hàng cần ký số vào hóa đơn nhận được.
 • Hóa đơn sau khi phát hành và phân phối cho khách hàng thực hiện lưu trữ tại hệ thống CSDL của doanh nghiệp.
 • Khách hàng có thể tải về, xem và lưu trữ hóa đơn trên máy hoặc hệ thống quản lý của khách hàng.

Các bước đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử
Đăng ký phát hành:

 • Liên hệ tư vấn giải pháp: 0962 250 250
 • Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử.
 • Lập mẫu điện tử.
 • Lập thông báo phát hành.

Phát hành hóa đơn

 • Khởi tạo dữ liệu hóa đơn: nhập thủ công hoặc kết nối đến các PM quản lý của DN.
 • Tạo lập hóa đơn dưới dạng điện tử.
 • Ký hóa đơn: Sử dụng chữ ký số đăng ký với Cơ quan Thuế.

Tiếp nhận

 • Khách hàng nhận hóa đơn qua: Portal, email, sms, webservice, api.

Kê khai thuế

 • Xác thực hóa đơn với cơ quan Thuế: Kênh dành cho cán bộ Thuế truy cập vào hệ thống Hóa đơn điện tử
 • Mở sẵn kết nối đến Hệ thống Xác thực hóa đơn điện tử và chuyển dữ liệu vào Kho hóa đơn quốc gia.
 • Cung cấp toàn bộ các báo cáo liên quan đến Tình hình sử dụng hóa đơn phục vụ công tác khai Thuế:
o   BC tình hình sử dụng HĐ

o   Bảng kê HĐ hàng tháng

o   BC tình hình sử dụng HĐ

o   Bảng kê chi tiết HĐ

o   Bảng kê tạo và phát hành

o   Tình hình ký xác nhận của KH

o   DS HĐ thay thế

o   DS HĐ điều chỉnh

o   DS HĐ Huỷ

o   DS Hóa đơn đã chuyển đổi

 

Xử lý hóa đơn

Chuyển đổi Hóa đơn:

 • Chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: 1 lần (tương đương hóa đơn giấy phục vụ vận chuyển hàng hóa khi đi đường)
 • Lưu trữ kế toán: nhiều lần

Cung cấp đầu đủ các chức năng xử lý liên quan đến Hóa đơn điện tử gốc:

 • Điều chỉnh
 • Thay thế
 • Hủy

Lưu trữ và khai thác

Sử dụng phương án Data Warehouse ->> Đảm bảo lưu trữ tối thiểu 10 năm và truy xuất thông tin Hóa đơn theo giây

 


CNS Hợp tác cùng các nhà cung cấp hóa đơn điện tử VNPT Software E-Invoice, BKAV-eHoaDon, M-Invoice, EFY-Invoice, Vietsoftware – Biz – V-Invoice cung cấp phần mềm kế toán có thể xuất bản hóa đơn điện tử ngay sau khi thực hiện giao dịch bán hàng.


Sau đây là phần giới thiệu chi tiết về giải pháp hóa đơn điện tử:

1.      MÔ TẢ SẢN PHẨM

1.1.            Đối tượng sử dụng sản phẩm:

–  Khách hàng là đơn vị, tổ chức có phát hành hóa đơn đến khách hàng:

o   Viễn thông
o   Điện
o   Nước
o   Xăng dầu
o   Bưu chính
o   Ngân hàng, Tín dụng
o   Doanh nghiệp và cá nhân tham gia các hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ
o …

1.2.            Tổng quan sản phẩm:

Hoá đơn điện tử 1 trong 3 hình thức Hóa đơn. Thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDDT được tạo lập trên thiết bị điện tử (theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Cơ quan Thuế)

Từ 1/5/2011, doanh nghiệp có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đây là một hình thức thanh toán mới trong giao dịch thương mại.

 1.  Khái niệm hóa đơn điện tử: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 2. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử: Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng hoá đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.
 3. Điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử: Tổ chức cá nhân muốn sử dụng hoá đơn điện tử phải có hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử; Tổ chức cá nhân tự xác định việc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử (tự xây dựng hoặc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử do tổ chức trung gian cung cấp); Tổ chức cá nhân phải thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử (trực tiếp hay qua tổ chức trung gian); Tổ chức cá nhân phải ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế trước khi lập hoá đơn điện tử; Tổ chức cá nhân có thể lập hoá đơn trên hệ thống phần mềm của mình hoặc trên hệ thống của tổ chức trung gian, ký điện tử và chuyển cho người mua.

-Để sử dụng hoá đơn điện tử, các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện thực tế của mình về hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ sử dụng công nghệ thông tin; việc lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử; chữ ký số; khả năng chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử của khách hàng… để triển khai áp dụng hình thức hoá đơn điện tử.

-Khuyến khích những đơn vị đang sử dụng khối lượng lớn hoá đơn giấy, những đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử qua ngân hàng và đã thực hiện khai thuế qua mạng internet, những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, điện lực, hàng không…sớm triển khai áp dụng hình thức hoá đơn điện tử.

2.      LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM

 • Đối với Cơ quan Thuế: 

-Thuận tiện cho việc quản lý

 • Đối với Doanh nghiệp:

Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.

-Chủ động trong khởi tạo và phát hành hóa đơn.

-Hạn chế các rủi ro như mất mát, rách, hỏng, cháy trong quá trình vận chuyển lưu trữ.

-Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.

-Rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi, nhận hóa đơn được thực hiện qua các phương tiện điện tử

 • Đối với xã hội:

-Góp phần bảo vệ môi trường.

3.      CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ CÁC CHỨC NĂNG

3.1.            Mô hình áp dụng Hóa đơn điện tử VNPT e-Invoice:

MÔ HÌNH PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 9 BƯỚC

 1. Doanh nghiệp tính toán dữ liệu hóa đơn

B2. Doanh nghiệp phát hành hóa đơn sử dụng hệ thống phát hành.

            B3. Doanh nghiệp publish hóa đơn điện tử đã phát hành lên một portal.

            B4. Sau khi đã publish hóa đơn, doanh nghiệp sẽ gửi thông báo về hóa đơn mới phát hành đến cho khách hàng. Thông báo này có thể được gửi thông qua Email hoặc SMS mà khách hàng đã đăng ký từ trước kèm theo chuỗi định danh.

            B5. Khách hàng nhận được thông báo sẽ truy cập vào portal để xem hóa đơn.

            B6. Nếu khách hàng là đơn vị kế toán thì có thể confirm trực tiếp ngay trên portal hoặc qua tool có sẵn của khách hàng.

            B7. Hóa đơn sau khi đã được confirm sẽ được gửi lại cho doanh nghiệp.

            B8. Doanh nghiệp sẽ lưu trữ lại hóa đơn.

            B9. Bên phía khách hàng cũng thực hiện lưu trữ lại hóa đơn.

3.2.            Thành phần kiến trúc nghiệp vụ chính

 

Hóa đơn điện tử E-INVOICE
Hóa đơn điện tử E-INVOICE

 

3.3.            Thành phần kiến trúc dịch vụ

 

4.      TUÂN THỦ TÍNH PHÁP LÝ

Giải pháp Hóa đơn điện tử e-Invoice cung cấp đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về mặt pháp lý:

 • Hóa đơn được phát hành:

ü  Có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy

ü  Được Bộ Tài Chính và Tổng cục thuế chấp nhận.

 • Đầy đủ luật giao dịch điện tử.
 • Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ
 • Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dẫn về khởi tạo phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Giải pháp được phát triển tuân thủ các quy định về hóa đơn điện tử.
 • Cung cấp nhiều cách thức giúp khách hàng dễ dàng nhận, xem, kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn của mình như qua: portal, tool, service.
 • Mô hình triển khai linh hoạt, dễ dàng tích hợp vào các hệ thống thông tin khác của khách hàng như: phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng,…
 • Hỗ trợ nhiều mẫu hóa đơn.
 • Đảm bảo các doanh nghiệp chỉ được sử dụng khi đã đăng ký mẫu.
 • Có giải pháp quản lý và gán số hóa đơn tự động.
 • Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống.
 • Giao diện người dùng thân thiện.
 • Định dạng hóa đơn theo chuẩn XML, có định dạng mẫu điện tử.
 • Định dạng chữ ký số chuẩn XADES.

5.      ĐIỂM MẠNH CỦA GIẢI PHÁP

6.      HÌNH THỨC CUNG CẤP SẢN PHẨM

6.1.            Dịch vụ nhóm A:

+ Mô tả:

–      Hạ tầng hóa đơn điện tử trên hạ tầng điện toán đám mây.
–      Doanh nghiệp được cung cấp một hệ thống tài nguyên độc lập, tách biệt, và toàn quyền kiểm soát để cung cấp hóa đơn cho khách hàng của mình.Giải pháp hóa đơn trọn gói

+ Chi phí:

–      Khách hàng đặt mua số lượng hóa đơn theo số lượng dự kiến phát hành (tương tự như hình thức mua hóa đơn giấy). Hợp đồng tính theo năm hoặc theo số lượng hóa đơn

6.2.            Dịch vụ nhóm B:

+ Mô tả:

–      Khách hàng tự đầu tư thiết bị, hạ tầng.
–      Giải pháp phần mềm do CNS và nhà cung cấp hóa đơn điện tử triển khai tại địa điểm khách hàng

+ Chi phí:

–      Khách hàng đặt mua số lượng hóa đơn theo số lượng dự kiến phát hành. Hợp đồng tính theo năm hoặc theo số lượng phát hành

6.3.            Giải pháp trọn gói:

+ Mô tả:

–      Khách hàng tự đầu tư thiết bị, hạ tầng.

–      Giải pháp phần mềm hóa đơn điện tử sẽ được CNS cung cấp trọn gói cho khách hàng.

+ Chi phí:

–      Chi phí 1 lần: Tùy thuộc vào Quy mô, số lượng phát hành hóa đơn
–      Bảo trì (nâng cấp, hỗ trợ hệ thống theo những chính sách mới của Bộ tài chính, cơ quan thuế, nghiệp vụ riêng của khách hàng)

7.      KHÁCH HÀNG ĐIỂN HÌNH

Danh sách các khách hàng đã sử dụng giải pháp Hóa đơn điện tử:

–                      Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng Nhà nước (CIC)

–                      Các công ty nước sạch

–                      Truyền hình: AVG, SCTV…

–                      Khối viễn thông: VNPT – Hồ Chí Minh, VNPT – Hà Nội, VNPT – Hải Phòng,…63 Viễn thông Tỉnh/Thành phố và 11 đơn vị thành viên

–                      Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC

–                      Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 1 (VDC 1)

–                      Trung tâm điện toán truyền số liệu khu vực 2 (VDC 2)

–                      Trung tâm dịch vụ giá trị gia tăng (VDC Online)

–                      Trung tâm công nghệ thông tin (VDC IT)

Hiện nay, CNS đã cung cấp giải pháp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử cho khách hàng trên toàn quốc và là đơn vị tiên phong cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử tích hợp phần mềm cho doanh nghiệp trong lĩnh vực kê khai Thuế qua mạng, Hải quan điện tử với số lượng thuê bao trên 60.000 khách hàng.


(390 + 2)

Bình luận bằng Facebook

Hoặc gửi bình luận trực tiếp tại đây:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.