HTKK 3.3.6 (11/03/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.6

Ngày 11/03/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.6 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.6 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/HTKK336.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.3.6 trên MediaFire […]

HTKK 3.3.5 (24/02/2016) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.5

Ngày 24/02/2016 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.5 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.5 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/HTKK335.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.3.5 trên MediaFire […]

HTKK 3.3.4 (11/09/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.4

Ngày 11/09/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.4 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.4 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/HTKK334.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK 3.3.4 trên MediaFire […]

HTKK 3.3.3 (18/08/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.3

Ngày 18/08/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.3 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.3 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/HTKK333.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK trên MediaFire Các […]

HTKK 3.3.2 (15/07/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.2

Ngày 15/07/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.32 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.2 trực tiếp: (Đang cập nhật) Link download dự phòng (Media Fire): Download HTKK trên […]

HTKK 3.3.1 (27/03/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.1

Ngày 27/03/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.31 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.1 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/HTKK/HTKK331.ZIP Link download dự phòng (Media Fire): http://www.mediafire.com/download/fa8mh8dp5eb915a Các phần […]

Thông báo: Update phần mềm kế toán CNS theo những thay đổi của HTKK 3.3.0

Hiện nay, phần mềm HTKK đã được update lên phiên bản 3.3.0 (click vào đây để download + xem chi tiết)  và có sự thay đổi về cấu trúc dữ liệu và các đầu mục kê khai trên các bảng kê như sau: Những thay đổi chính của phần mềm HTKK 3.3.0 – Bỏ cột Ký hiệu […]

HTKK 3.3.0 (05/01/2015) – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.3.0

Ngày 05/01/2015 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.0 —————————————————————- Link Download HTKK 3.3.0 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk330.zip Link download dự phòng (Media Fire): http://www.mediafire.com/download/9qar3knhoopctz3/HTKK330.ZIP Các phần mềm […]

Hướng dẫn nộp tờ khai thuế theo định dạng XML

Ngày 24/8/2014, Tổng cục Thuế có Thông báo về việc nâng cấp hệ thống khai thuế qua mạng, theo đó sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo định dạng dữ liệu cũ (PDF, mã vạch) và theo định dạng mới (XML). Các bước nộp tờ khai thuế XML như sau: – Bước 1: […]

HTKK 3.2.5 – Phần mềm hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.2.5

Ngày 25/8/2014 tại website chính thức của Tổng cục thuế – Bộ tài chính đã có bài viết thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.5 —————————————————————- Link Download HTKK 3.2.5 trực tiếp: http://download.cnsvietnam.com.vn/htkk/htkk325.zip Link download dự phòng: http://www.mediafire.com/download/oav7d00guud2acx/HTKK325.ZIP Các phần mềm hỗ trợ […]

Chuyển lên trên